Blog

De nieuwe huurwetgeving: wat betekent dit voor u?

De nieuwe huurwetgeving: wat betekent dit voor u? Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet (oftewel decreet van 8 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan) is van toepassing op de huurcontracten die vanaf 1 januari

Read More »