loader image

Mijn huurder betaalt de maandelijkse huur
niet meer: wat nu?


Indien u als verhuurder tot de conclusie komt dat uw huurder de huur niet langer betaalt, kan u best kort op de bal spelen:

Stap 1

Neem zo snel mogelijk contact op met uw huurder om te achterhalen waarom hij/zij de huurbijdrage niet (meer) betaalt.

Wij raden u aan dit reeds na één maand te doen zodat er eventueel een regeling kan worden getroffen om zo een grotere huurachterstand te vermijden.

Stap 2

Indien uw huurder de huurachterstand niet aanzuivert en deze alsmaar blijft oplopen, stuur hem/haar dan een aangetekende brief.

In deze brief maant u de huurder aan de achterstallige huur te betalen binnen een vooropgestelde termijn en geeft u best al aan dat u bij niet-betaling een gerechtelijke procedure zal opstarten.

U kan zich hierin laten bijstaan door een advocaat.

Stap 3

Wanneer uw huurder nog steeds niet is overgegaan tot betaling, kan u ingeval van 2 maanden huurachterstand een verzoeningsprocedure opstarten voor het Vredegerecht.

Indien de verzoening slaagt, wordt hier een proces-verbaal van op gesteld, dat dezelfde waarde heeft als een vonnis.

Indien de verzoening niet slaagt of uw huurder komt niet opdagen, heeft u enkel nog de mogelijkheid om de procedure tot huurontbinding op te starten voor de Vrederechter.

Stap 4

De procedure tot huurontbinding wordt opgestart door middel van een verzoekschrift. Voor het opstellen hiervan, kan u best beroep doen op een advocaat die u doorheen de volledige procedure begeleidt en adviseert.

Zowel u als uw huurder zullen voor het Vredegerecht van de plaats waar de woning gelegen is, dienen te verschijnen.

Jullie kunnen alsdan een afbetalingsplan overeenkomen oftewel kan u beslissen om de huurovereenkomst te ontbinden, de huurder te laten veroordelen tot betaling van de huurachterstand en deze uit de huurwoning te laten zetten.

Stap 5

De Vrederechter zal een vonnis uitspreken. Deze beslissing dient aan een gerechtsdeurwaarder naar keuze te worden bezorgd.

De gerechtsdeurwaarder zal ervoor zorgen dat de uitspraak definitief wordt en uw huurder desgevallend aanmanen de huurachterstand aan te zuiveren en de woning te verlaten.

Indien u als verhuurder of huurder vragen zou hebben, helpt RegelRecht Advocaten te Lanaken u graag verder!
U kan vrijblijvend contact met ons opnemen via info@regelrechtadvocaten.be of 089 24 52 90 / 0494 67 20 85.

Wilt u graag met ons samenwerken?

Laat uw gegevens achter via het contactformulier