loader image

Tarieven

Onze tarieven, altijd transparant

Erelonen en kosten

Een eerste consultatie (van 30 minuten) is volledig gratis. Mochten we meer tijd nodig hebben, rekenen we een forfait aan van 30 euro.

Wij werken aan een uurtarief van 110 euro. Het uurtarief kan aangepast worden in functie van de moeilijkheidsgraad, het belang of de hoogdringendheid van de zaak.

Voor onze reistijd rekenen wij 55 euro per uur aan.

Naast het ereloon worden er ook kantoorkosten in rekening gebracht.

Bovenstaande bedragen zijn exclusief 21% BTW

Opening dossier

50 euro

Verplaatsing per kilometer

0,5 euro

Brief per bewerkte pagina

11 euro

E-mail

5 euro

Kopie

0,4 euro

Aangetekende zending

Reële kostprijs

Gerechtskosten

Reële kostprijs

Gerechts - deurwaarderskosten

Reële kostprijs

Rechtsbijstand

Informeer bij uw verzekeringsmakelaar of uw verzekering tussenkomt in uw advocaatkosten. Zeker wanneer u moet verschijnen voor de politierechtbank is de kans groot dat de kosten van uw advocaat volledig vergoed zullen worden door uw verzekering. Onder bepaalde voorwaarden komt uw rechtsbijstandsverzekering zelfs in aanmerking voor een belastingvermindering. Neem hiervoor contact op met uw makelaar

Incasso

Voor het invorderen van een onbetaald factuurbedrag kan u ons best persoonlijk contacteren. Zodoende kunnen wij prijsafspraken maken op basis van het openstaand factuurbedrag. Op die manier zorgen wij ervoor dat uw advocaat niet meer kost dan het in te vorderen bedrag

Pro Deo

Indien u over te weinig middelen beschikt om uw advocatenkosten te financieren, kunnen wij pro Deo voor u optreden. U dient dan wel te voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden. Afhankelijk van uw inkomen, kan u in aanmerking komen voor volledige of gedeeltelijke kosteloosheid. Kijk hier of u in aanmerking komt voor Pro Deo.

Wilt u graag met ons samenwerken?

Laat uw gegevens achter via het contactformulier