loader image


Mijn partner en ik gaan uit elkaar.
Welke juridische stappen dienen te worden genomen?

Helaas eindigen niet alle relaties met
“ze leefden nog lang en gelukkig”.

Wanneer u en/of uw partner uiteindelijk de knoop hebben
doorgehakt en hebben besloten om uit elkaar te gaan, is het belangrijk dat u
goed voorbereid en geïnformeerd bent.

Wij sommen de belangrijkste aandachtspunten voor u op.

- Feitelijk samenwonend, wettelijk samenwonend of gehuwd?

Indien u en uw partner ongehuwd samenwonen, heeft de wet geen formaliteiten voorzien.

In het geval dat jullie wettelijk samenwonen, volstaat een éénzijdige of gemeenschappelijke verklaring tot beëindiging van de wettelijke samenwoonst voor de gemeente.

Echter, indien jullie gehuwd zijn, hebben jullie twee mogelijkheden.

Wanneer jullie aangaande alle belangrijke familiale en materiële punten tot een akkoord kunnen komen, kan u scheiden met onderlinge toestemming.

Indien dit niet mogelijk zou zijn, kan u op eenzijdig verzoek de echtscheiding door de rechtbank laten uitspreken.

- Maatregelen voor wettelijk samenwonenden of gehuwden

Wanneer de verstandhouding tussen u en uw partner is verstoord, kan u de familierechtbank verzoeken maatregelen op te leggen om de toestand tussen u en uw partner voorlopig te regelen.

De familierechtbank kan bepalen wie voorlopig in de gezinswoning mag blijven wonen, wie de hypotheek verder zal aflossen, wie de huur verder zal betalen, wie de gezinswagen verder mag gebruiken enzovoort.

- Regeling voor de gemeenschappelijke kinderen

Op het moment dat u en uw partner een punt hebben gezet achter jullie relatie, is het belangrijk dat jullie een gezonde, werkbare regeling voor jullie gemeenschappelijke kinderen treffen.

Waar zullen de kinderen verblijven?
Aan wie komt de kinderbijslag toe?
Dient er een alimentatie te worden betaald?

Ingeval jullie in onderling overleg niet tot een akkoord zouden komen, hebben jullie de mogelijkheid om jullie geschil voor te leggen aan een bemiddelaar.

Een bemiddelaar is een neutrale persoon die, in een strikt vertrouwelijke setting, samen met u en uw partner een akkoord zal proberen te zoeken, waar jullie zich allebei in kunnen vinden.

Lukt dit niet of staat één van jullie hier niet achter, kan u zich nog steeds tot de familierechtbank wenden, die alsdan de knopen voor jullie zal doorhakken.

Het is belangrijk dat u, ongeacht voor welke mogelijkheid u zou kiezen, zich laat adviseren aangaande uw rechten en verplichtingen.

- Wat met onze gezinswoning en gemeenschappelijke spullen?

Bij de beëindiging van jullie relatie, zal er ook een regeling aangaande de gezinswoning en jullie gemeenschappelijke spullen dienen te worden getroffen.

Zal de woning verkocht moeten worden?
Neemt één van jullie de woning over?
Hoe zal de inboedel worden verdeeld?

Ook wanneer jullie er op dit punt niet onderling uit zouden geraken, kan de familierechtbank een notaris aanstellen die zal instaan voor de vereffening en verdeling van jullie gemeenschappelijke spullen alsook de gezinswoning.

RegelRecht Advocaten te Lanaken staat u uiteraard in deze periode met raad en daad bij en licht u graag, tijdens een vrijblijvend gesprek, de mogelijkheden alsook de slaagkansen toe.

Indien u vragen zou hebben of meer informatie wenst,
aarzel dan niet om ons te contacteren
via info@regelrechtadvocaten.be of 089 24 52 90 / 0494 67 20 85.

Wilt u graag met ons samenwerken?

Laat uw gegevens achter via het contactformulier