loader image

Verblijfsregeling van de kinderen
in Corona-tijden

De huidige tijden vergen van ons allemaal een verregaande inspanning.

Uit de praktijk merken wij dat het Corona-virus ook zijn effect heeft op de verblijfsregeling van de kinderen bij ouders die niet meer samenleven.

Wij beantwoorden kort de meest gestelde vragen

1. Het Corona-virus heeft onze verblijfsregeling in zijn grip, wat nu?

Wél het klinkt raar maar eigenlijk zou u, wat betreft de verblijfsregeling van uw kinderen, niets mogen merken van het Corona-virus.

Met andere woorden: de gewone verblijfsregeling dient te worden gevolgd.

Ieder kind heeft er immers belang bij om zijn/haar beide ouders te blijven zien en de ouders hebben er omgekeerd ook belang bij om hun kind te zien.

Dit uitgangspunt werd ook bevestigd in een nota van de Commissie Familierecht van 26 maart 2020.

2. Mag de wissel van de kinderen nog plaatsvinden?

De maatregelen van de regering verbieden dit vooralsnog niet.

3. Mogen wij onderling een andere verblijfsregeling overeenkomen?

Uiteraard!

Het is zéér belangrijk om als ex-partners met elkaar te blijven communiceren over uw kinderen.

Wij adviseren wel steeds om afwijkingen schriftelijk te bevestigen (per e-mail, Whatsapp, …).

Op die manier kunnen misverstanden vermeden worden.

4. Wat indien een van de ouders besmet is met Corona?

Het gezond verstand moet zegevieren.

Het wordt afgeraden om uw kind naar de ouder te brengen die besmet is.

Indien uw kind reeds bij de ouder verblijft die besmet is, wordt het afgeraden om uw kind te laten terugkeren naar de niet-besmette ouder.

Aangezien niet iedere persoon wordt getest op het Corona-virus, geldt deze regeling bij uitbreiding in geval van ziektesymptomen.

Ook wanneer een bij de ouder inwonende persoon besmet is, gelden deze maatregelen.

5. Wat indien uw kind besmet is met Corona?

Wanneer uw kind besmet is met het Corona-virus of symptomen vertoont, is een wissel uitgesloten.

Laat uw kind uitzieken waar hij/zij op dat moment verblijft.

6. Moet ik een bewijs van besmetting kunnen voorleggen?

Wij benadrukken dat het belangrijk is dat de ouders open met elkaar communiceren.

Principieel moet er een doktersattest worden voorgelegd op basis waarvan een besmetting bewezen kan worden of minstens een vermoeden van Corona-besmetting.

Artsen zullen (telefonisch) een vermoeden van Corona-besmetting vaststellen “bij een persoon met een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen die nieuw verschijnen of die verergeren, voor een patiënt die chronische respiratoire symptomen vertoont.”

In dergelijke gevallen zal er een periode van 7 dagen werkonbekwaamheid voorgeschreven worden.

Gedurende deze periode kan er worden afgeweken van de “gewone” verblijfsregeling.

7. Welke sancties zijn er bij niet-naleving van deze maatregelen?

De ouder die weigert het kind terug te brengen of af te geven, maakt zich schuldig aan het misdrijf van niet-afgifte van het kind (artikel 432 Strafwetboek).

U kan dan klacht neerleggen bij de politionele diensten.

Er bestaat ook de mogelijkheid om een dwangsom te laten opleggen aan de ouder die de verblijfsregeling weigert na te leven.

 

Wij bij RegelRecht Advocaten helpen u hier graag mee verder!

Laat u dus zeker goed informeren en indien u vragen zou hebben of meer informatie wenst, aarzel dan niet om ons te contacteren
via info@regelrechtadvocaten.be of 089 24 52 90 / 0494 67 20 85.

Wilt u graag met ons samenwerken?

Laat uw gegevens achter via het contactformulier