loader image

Onderhoudsgeld:
Ontvangt u te weinig of betaalt u te veel?

Rekentool Hobin

Zoals u weet, betaalt de ouder bij wie de kinderen het minst van hun tijd verblijven doorgaans een onderhoudsbijdrage (alimentatie) aan de andere ouder.

De berekening van deze onderhoudsbijdrage gebeurde in het verleden op basis van verouderde formules.

Dit had tot gevolg dat het vaak van rechter tot rechter afhing zonder dat er iets voorspeld kon worden..

Welnu, sedert begin 2020 heeft men op het Hof van Beroep te Antwerpen met deze praktijk komaf willen maken en riep men de ‘rekentool Hobin’ in het leven.

De rekentool biedt de mogelijkheid om, op basis van objectieve financiële gegevens, een onderhoudsbijdrage te berekenen.

Wat heeft u nodig om de onderhoudsbijdrage te berekenen?

- Het netto-inkomen inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie / verdienvermogen;

- Wie ontvangt het groeipakket / kinderbijslag en hoeveel bedraagt dit;

- Of u over een auto van het werk beschikt;

- Of u over een tankkaart van het werk beschikt;

- Of u maaltijdcheques ontvangt;

- Woont u kostendelend samen?;

- …

Bij zelfstandigen maakt men deze berekening op basis van boekhoudkundige stukken.

Indien er iemand niet zou werken en buiten het geval van invaliditeit, zal men het verdienvermogen ramen.

Naast het financiële aspect is er natuurlijk ook de zogenaamde ‘bijdrage in natura’ of, met andere woorden, de hoeveelheid in tijd die elke ouder met de kinderen spendeert.

Wat betekent dit voor u?

Dit zijn allemaal elementen die men, in geval van een nieuwe procedure, in de weegschaal zal leggen.

Maar niet alleen in geval een ‘nieuwe procedure’ is het belangrijk om oog te hebben voor bovenstaande elementen.

Op basis van de zogenaamde ‘blijvende saisine’, kan eenieder die reeds een uitspraak kreeg van de familierechtbank, hiernaar terugkeren.

Om u opnieuw te wenden tot de familierechtbank, is het vereist dat er zich gewijzigde omstandigheden voordoen.

Dit betekent concreet dat de situatie nu anders dient te zijn dan deze toen de rechtbank er de vorige keer over moest oordelen.

Men kan zowel een verhoging als een verlaging van de onderhoudsbijdrage vorderen.

De ervaring leert ons dat onderhoudsbijdragen doorgaans hoger liggen wanneer men toepassing maakt van de rekentool Hobin.

Aarzel dan ook niet om samen met uw advocaat deze zaken te bespreken.

Een aanpassing kan in beide gevallen immers een aanzienlijke slok op de borrel schelen.

Bij RegelRecht Advocaten berekenen wij dit voor u!

Vraagt u zich nu af hoeveel onderhoudsgeld u zou kunnen ontvangen of dient te betalen?

Neem dan snel contact met ons op en wij helpen u hier graag mee verder en dit tegen een vast tarief van 150 euro (exclusief BTW).

Wat moet u hiervoor doen?

1. Neem contact met ons op om een afspraak te beleggen en verwijs naar dit bericht;

2. Neem, indien u erover beschikt, volgende documenten mee naar deze afspraak:
- Inkomstenbewijzen van de laatste 3 maanden;
- Uw laatste aanslagbiljet personenbelasting;
- De laatste gerechtelijke beslissing, notariële akte of overeenkomst;
- Financiële informatie van de andere partij, indien u hierover beschikt.

Let wel, de berekening die wij maken, is louter een leidraad zodat de rechtbank nadien nog altijd een ander bedrag kan uitspreken.

Wilt u graag met ons samenwerken?

Laat uw gegevens achter via het contactformulier