Blog

Verblijfsregeling van de kinderen in Corona-tijden

Verblijfsregeling van de kinderenin Corona-tijden De huidige tijden vergen van ons allemaal een verregaande inspanning. Uit de praktijk merken wij dat het Corona-virus ook zijn effect heeft op de verblijfsregeling van de kinderen bij ouders die niet meer samenleven. Wij

Read More »

De nieuwe huurwetgeving: wat betekent dit voor u?

De nieuwe huurwetgeving: wat betekent dit voor u? Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet (oftewel decreet van 8 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan) is van toepassing op de huurcontracten die vanaf 1 januari

Read More »